Når:
28. februar 2019@18:00-20:00
2019-02-28T18:00:00+01:00
2019-02-28T20:00:00+01:00
Foto: Tine Poppe
Å være et fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for et barn
som trenger det. Det handler ofte om det de fleste tar for gitt. Å ha noen som hjelper til
med leksene og noen som sier «sov godt». Det handler om å vite at noen bryr seg, og høre
til i en familie og ha fast plass ved middagsbordet. En god oppvekst varer livet ut.
I Østfold har vi flere barn som venter på et sted å høre til, noen å dele opplevelser med og føle seg
trygge med. Mange familier gjør en stor innsats for barn gjennom det å være fosterforeldre. Det
finnes ulike typer fosterhjem, men felles for alle er at det er private hjem som tar vare på barn som
ikke kan bo hos foreldrene sine.
Hvem kan bli fosterforeldre
Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trengs det også et
mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, enslige eller
likekjønnede par. Det kan være barn i familien, eller familien kan være barnløs. Familien kan
være etnisk norsk, eller ha annen kulturbakgrunn. Noen fosterforeldre er praktiske anlagt,
andre mer teoretiske, noen bor på landet, andre i byer. Interesser og hobbyer varierer.
Felles er at de er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre. Et fosterhjem er et
hjem som ser gleden i å hjelpe et barn til en bedre fremtid.
Er du nysgjerrig på hva det vil si å være fosterhjem?
På våre informasjonsmøter treffer man rådgivere som gir informasjon om hva det vil si å være et
fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og ungdom.
Det neste informasjonsmøtet i Fredrikstad er torsdag 28. februar, på Café Magenta i Gamlebyen kl
18–20.
På informasjonsmøtet får du vite mer om:
– Oppgaver og forventninger til rollen som fosterhjem
– Hvem er barna?
– Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?
– Hvem kan bli fosterforeldre?
– Hvordan blir du fosterforelder?
– Hvem må du samarbeide med?
– Opplæringskurs for nye fosterforeldre (PRIDE)
På møtet vil barnevernstjenesten i Fredrikstad være representert, et fosterhjem og rådgivere fra
fosterhjemstjenesten.
Praktisk informasjon: Det er gratis inngang og helt uforpliktende
Påmelding: Du kan komme uanmeldt, men meld deg gjerne på via nett på fosterhjem.no/ostfold så
vet fosterhjemstjenesten hvor mange som kommer.
Ved spørsmål vedr arrangementet, kontakt:
Jeanette Høydahl
Kommunikasjonsrådgiver
Fosterhjemstjenesten i Østfold
Bufetat – Region Øst
Telefon: 928 10 187
Sentralbord: 466 16 900
This entry was posted in . Bookmark the permalink.