Strikkefestivalens festivalkunstner Jan Svensen er månedens utstiller på Café Magenta,

Jan Svensens bilder er vanskelig å plassere i bås; de beveger seg i kryssfeltet mellom det figurative og det abstrakte, og mellom det mer realistske og det rent fabulerende. Tonen i bildene hans skifter fra den lette og lekne til et tyngre og dypere leie. Også rent teknisk er det en stadig nyskapende kunstner vi møter; han eksperimenterer gjerne med nye grafiske teknikker for å oppnå sitt eget, helt spesielle uttrykk. Bak denne grensesprengende grafikeren skjuler det seg en mann med sterke internasjonale tilknytninger, til tross for at han det meste av sitt liv har vært bosatt i fødebyen Fredrikstad. Han driver en utstrakt internasjonal utstillingsvirksomhet. Som i det trykket vi presenterer her, er det mange av Jan Svensens bilder som skildrer hunder, og forholdet mellom mennesket og våre firbente venner. Han forteller at han på sine reiser i Mellom-Amerika er blitt inspirert av det frodige hundelivet der. Hunden er et motiv som gjerne får han til å fabulere over menneskets skjebne: «Det er mange likhetstrekk mellom hunden og mennesket» sier han, «begge er sårbare, og begge har begrensede muligheter til å bestemme over sine egne liv». Dette er i og for seg et alvorlig nok tema, men dette litografiet tilhører Svensens muntrere arbeider. Når han arbeider med grafikk føler han at han kan uttrykke de temaene som opptar han i et lysere toneleie enn hva tilfellet er i maleriene. «Det er mange likhetstrekk mellom hunden og mennesket»